Rechercher dans ce blog

jeudi 22 octobre 2015

#30CR Carnets de retraite : Ni bien, ni mal, ni fatiguée, ni galvanisée...

#30 Carnets de retraite : Ni bien, ni mal, ni fatiguée, ni galvanisée...

Ni bien, ni mal, 
Ni fatiguée, ni galvanisée,
Ni sereine, ni amorphe,

Ni flûte, ni soupir.

Ni luth, ni cerise,
Ni chien, ni loup,
Ni chèvre, ni chou,

Ni raison, ni marron,

Ni chair, ni poisson,
Ni dote, ni poison,
Ni faune, ni flore,

Ni rien, ni tout.

Ni sainte, ni touche,
Ni gens, ni ment,
Ni beau, ni menthe,

Ni figue, ni fugue,

Ni bec, ni ongles,
Ni noir, ni blanc,
Ni l'un, ni l'autre,

Ni châtaigne, ni reproche.

Ni toi, ni moi,
Ni lui, ni elle,
Ni vous, ni nous.

S'écoule lentement 
L'impersonnel
Carnet de retraite.

Impermanent.

© Simone Rinzler | 22 octobre 2015 - Tous droits réservés 

Un petit tour "Ni", À L'Atelier de L'Espère-Luette